Skicka e-post anonymt

VPN, eller anonymitetstjänst som det även kallas, är en internettjänst som gör det möjligt för användare att kunna sända e-post, surfa på webben och utföra olika aktiviteter på nätet anonymt. En anonymitetstjänst fungerar genom att användarens IP-adress byts ut mot en anonym sådan. Dessutom krypteras alla kommunikationer mellan användaren och nätet. När du ansluten till en VPN-server döljer det även din ip-adress när du skickar e-post. Mottagaren av e-postmeddelandet kommer därigenom att få felaktig information om varifrån meddelandet kommer. För det mesta används denna tjänst av avsändare som inte vill röja sin identitet så att man kan spåra ifrån vilken tjänst meddelandet kommer ifrån. Det är i princip omöjligt att kunna avslöja varifrån ett meddelande kommer om denne har använt sig av VPN. Det går heller inte att få någon information om vilken dator som har används i samband med meddelandet.

Om datorn skall kunna sända ett meddelande tillbaka, måste den använda sig av en så kallad hashtabell som innehåller adressinformation ifrån användaren. Efter det att meddelandet har sänts, kommer adressen att raderas ur hashtabellen, så att den blir oåtkomlig för till exempel polisen eller andra spårande myndigheter. Det går heller inte att lyssna av en dator som arbetar under VPN då trafiken mellan användaren och servern krypteras i samband med att den sänds. VPN kan alltså användas i kriminella sammanhang på nätet utan att för den skull kunna avslöjas. Det är ändå fullt lagligt att använda denna form av trafik trots att den inte kan avslöjas genom en razzia eller andra polisiära ändamål.